PRIVACE

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Data wejścia w życie: 25 maja 2018 r.

W niniejszej polityce prywatności wyjaśniono, w jaki sposób firma Kormed z siedzibą pod adresem: Kormed Piotr Korjat, Brzeska 12, 49-318 Skarbimierz, Polska zwaną dalej „Firmą”, postępuje z Danymi osobowymi dostarczanymi nam przez strony internetowe, strony mobilne, aplikacje mobilne oraz inne produkty i usługi cyfrowe kontrolowane przez Firmę i powiązane z niniejszą Polityką prywatności (zwane dalej łącznie „Witrynami firmowymi”). Firma jest Administratorem Danych w zakresie przetwarzania Danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Polityka prywatności nie dotyczy Witryn Firmy, które nie odsyłają do niniejszej Polityki prywatności lub witryn osób trzecich, do których mogą odsyłać linki znajdujące się w Witrynach firmowych.

 

Rodzaje danych gromadzonych na stronie

Rodzaje Danych osobowych, które możemy gromadzić w trakcie korzystania przez użytkownika z Witryn firmowych są opisane w niniejszej części i obejmują przekazywane nam dane oraz informacje gromadzone przez nas automatycznie podczas korzystania z Witryn firmowych.

Dla celów niniejszej Polityki prywatności „Dane osobowe” oznaczają informacje, które identyfikują użytkownika lub mogą zostać wykorzystane w sposób uzasadniony do jego identyfikacji. Przykładowe Dane osobowe to imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail.

 

Dane przekazywane przez użytkownika

Użytkownik nie musi na ogół rejestrować się w usłudze lub programie w celu otrzymywania większości informacji dostępnych za pośrednictwem Witryn firmowych. Jednak wybrane treści są dostępne dopiero dla zarejestrowanych lub zidentyfikowanych użytkowników i będą wymagać założenia profilu przez użytkownika lub podania określonych danych w celu uzyskania możliwości korzystania z usługi.

 

Dane osobowe przekazywane przez użytkownika podczas odwiedzania Witryn firmowych

Firma gromadzi Dane osobowe podawane przez użytkownika w Witrynach firmowych, na przykład podczas zakupu produktu, w celu otrzymania informacji i produktów marketingowych, podczas kontaktu z firmowym punktem obsługi klienta lub udzielania odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszach lub ankietach Firmy. Mogą one obejmować:

 • dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail;
 • dane rejestracyjne, takie jak nazwa użytkownika i hasło;
 • zatrudnienie, wykształcenie i inne informacje uzupełniające;
 • dane dotyczące płatności (takie jak informacje bankowe, numer karty płatniczej, jej data ważności, adres dostawy i adres rozliczeniowy);
 • przekazywana przez użytkownika treść (na przykład podczas wypełniania internetowego formularza kontaktowego lub przesyłania innych danych).

 

Dane osobowe udostępniane przez użytkownika podczas innych kontaktów z Firmą.

Użytkownik może skontaktować się z Firmą w celu zadania pytań, omówienia swoich obaw lub zgłoszenia problemów dotyczących naszych produktów. Jeśli użytkownik przekazuje dane Firmie lub prosi o informacje, może zostać poproszony o podanie danych kontaktowych oraz Danych osobowych istotnych dla jego prośby.

 

Dane gromadzone automatycznie

Gdy użytkownik korzysta z Witryn firmowych, możemy również gromadzić pewne informacje dotyczące użytkowania i urządzeń w sposób automatyczny, jak opisano poniżej.

 

Adres IP

Możemy zapisywać adres Protokołu internetowego („IP”) komputera użytkownika lub innych urządzeń elektronicznych, gdy użytkownik odwiedza Witryny firmowe. Adres IP identyfikuje urządzenie elektroniczne, z którego korzysta użytkownik w celu uzyskania dostępu do Witryn, co pozwala nam utrzymać łączność z komputerem użytkownika podczas jego odwiedzin w Witrynach firmowych oraz dostosować treść.

 

 

Śledzenie mobilne

Niektóre Witryny firmowe są dostępne jako aplikacje mobilne albo witryny mobilne, z których można korzystać za pomocą urządzenia mobilnego. Jeśli użytkownik korzysta z urządzenia mobilnego w celu uzyskania dostępu do Witryn firmowych oraz korzystania z nich, poza innymi informacjami określonymi powyżej możemy gromadzić następujące informacje typowe dla urządzeń mobilnych: identyfikator urządzenia lub reklamy, rodzaj urządzenia, rodzaj sprzętu komputerowego, adres kontroli dostępu do nośnika („MAC”), międzynarodowy numer identyfikacyjny telefonu komórkowego („IMEI”), wersja systemu operacyjnego w telefonie komórkowym, platforma wykorzystana do uzyskania dostępu lub pobrania Witryny firmowej (np. Apple, Google, Amazon, Windows), informacje o lokalizacji i dane dotyczące korzystania z urządzenia oraz Witryn firmowych.

 

Informacje zbierane z innych źródeł

Informacje o użytkowniku dotyczące wizyty w jednej Witrynie firmowej mogą zostać połączone z informacjami dotyczącymi wizyt użytkownika w innych Witrynach firmowych. Poza tym informacje o użytkowniku zebrane za pośrednictwem Witryn firmowych mogą zostać połączone z informacjami zebranymi offline, a także z informacjami dostarczonymi przez osoby trzecie.

 

Sposób wykorzystywania danych użytkowników

Dane osobowe użytkownika wykorzystywane są do zapewnienia użytkownikowi produktów i usług przez niego zamówionych, do komunikacji z nim, do ułatwienia użytkownikowi korzystania z Witryn firmowych, ogólnego usprawniania naszych produktów i usług oraz do innych wewnętrznych celów biznesowych. Cele te mogą obejmować rejestrowanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptację, modyfikowanie, odzyskiwanie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie przez przekazanie, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, zestawianie lub kompilowanie, blokowanie, usuwanie lub niszczenie Danych osobowych. Gromadzone przez nas dane osobowe użytkownika mogą być przechowywane, a następnie archiwizowane przez okres nie dłuższy niż jest to w uzasadnionym celu niezbędne w wyżej określonych celach, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Dostarczanie produktów i usług zamówionych przez użytkownika

Jeśli użytkownik zdecyduje się na zakup produktu lub skorzystanie z usług Firmy, Dane osobowe podane przez użytkownika przez Witryny firmowe wykorzystywane są do zarządzania zamówieniami i fakturami, przetwarzania płatności, odpowiadania na pytania, dostarczania zamówionych usług i oferowania klientom optymalnej obsługi.

 

Marketing

Użytkownik może też otrzymywać od Firmy i podmiotów stowarzyszonych informacje marketingowe, takie jak oferty dotyczące produktów i usług związanych z Firmą, zaproszenia do uczestnictwa w ankietach dotyczących produktów Firmy bądź też powiadomienia o specjalnych promocjach. W takich wypadkach Firma będzie wykorzystywać dane kontaktowe i inne Dane osobowe użytkownika do przesyłania informacji marketingowych.

 

Treści dostosowane do potrzeb użytkownika

Dane osobowe przekazywane przez użytkownika mogą być wykorzystywane do tworzenia ofert, informacji lub usług dopasowanych do zainteresowań i preferencji użytkownika. Firma może też korzystać z adresu IP użytkownika oraz danych uzyskiwanych automatycznie dzięki wykorzystaniu plików cookie i podobnych technologii śledzenia w celu ułatwienia korzystania z Witryn firmowych i nawigacji, a także spersonalizowania treści dostarczanych przez Witryny firmowe poprzez przewidywanie tego, które informacje i usługi mogą interesować użytkownika.

 

Usprawnianie działalności i ulepszanie produktów

W celu odkrycia nowych faktów, które mogłyby pomóc Firmie w lepszym zrozumieniu potrzeb klienta oraz w doskonaleniu, rozwijaniu i ocenianiu produktu, usług, materiałów i programów Firma analizuje informacje dostarczone przez użytkownika. Firma nie wykorzystuje do tych celów informacji, które pozwalałyby na bezpośrednią identyfikację użytkownika.

 

Analiza i ulepszenie witryny

Firma może korzystać z informacji dostarczonych przez użytkownika oraz z pobranych automatycznie informacji na temat korzystania z Witryn firmowych w celu monitorowania wzorców ruchu i preferencji użytkownika pozwalającego na ulepszenie, analizę i optymalizację witryn.

 

Przetwarzanie pytań i ogólna komunikacja z użytkownikiem

Firma ogólnie przetwarza Dane osobowe użytkownika, gdy użytkownik kontaktuje się z nią lub przesyła pytanie, a także, aby śledzić żądania i pytania użytkownika.

 

Prawna podstawa przetwarzania

Zgodnie z europejskimi przepisami w zakresie ochrony danych Firma musi mieć podstawę prawną do przetwarzania Danych osobowych użytkowników. Podstawa prawna mająca zastosowanie do danego przypadku będzie zależeć od tego, w jakim z określonych celów opisanych powyżej Firma przetwarza Dane osobowe użytkownika:

 • W niektórych przypadkach Firma może prosić użytkownika o zgodę na gromadzenie i przetwarzanie jego Danych osobowych. Jeżeli użytkownik zdecyduje się udzielić zgody, może ją później wycofać, kontaktując się z nami w sposób opisany w części „Decyzje w sprawie prywatności”. Należy pamiętać, że wycofanie zgody nie będzie mieć wpływu na przetwarzanie danych, które miało już miejsce.
 • W innych przypadkach przetwarzanie Danych osobowych użytkownika może być niezbędne w celu przestrzegania obowiązujących przepisów i regulacji lub realizacji umowy, której przedmiotem jest użytkownik. Użytkownik może nie mieć możliwości rezygnacji z przetwarzania lub jego decyzja dotycząca rezygnacji może mieć wpływ na naszą możliwość wypełnienia zobowiązania umownego wobec użytkownika w innym przypadku.
 • W jeszcze innym przypadku Firma może przetwarzać Dane osobowe użytkownika w oparciu o uzasadnione interesy Firmy dotyczące przekazywania użytkownikowi informacji na temat produktów i usług, badań naukowych i możliwości edukacyjnych. Użytkownik ma prawo zrezygnować z wszystkich takich przypadków przetwarzania jego Danych osobowych. Użytkownik może to zrobić, kontaktując się z nami w sposób opisany w części „Decyzje w sprawie prywatności”.

 

Udostępniane dane

Firma udostępnia Dane osobowe użytkownika jedynie osobom trzecim określonym poniżej. Firma nie sprzedaje ani nie wypożycza Danych osobowych osobom trzecim w ich własnych celach marketingowych.

 

Reklama osób trzecich i internetowa reklama behawioralna

Użytkownik może otrzymywać internetowe reklamy produktów lub usług Firmy zamieszone w witrynach lub usługach mobilnych osób trzecich, które są dopasowywane do potrzeb użytkownika, na przykład na podstawie informacji przekazanych Firmie lub w witrynie osoby trzeciej odwiedzanej przez użytkownika lub podczas przeglądania, zakupów czy na podstawie jego zainteresowań. Dopasowane internetowe reklamy tego typu mogą przejść przez kilka źródeł, takich jak:

 • Firma może udostępnić dostawcom usług reklamowych informacje nieidentyfikujące użytkownika, uzyskane dzięki plikom cookie lub innym technologiom śledzącym w Witrynach firmowych.
 • Niektóre Witryny firmowe mogą uczestniczyć w internetowej reklamie behawioralnej (określanej czasami jako reklama retargetowana lub reklama oparta na zainteresowaniach). Witryny te można zidentyfikować, wybierając link „Wybory reklamowe” w stopce. Partnerzy sieci reklamowej firmy mogą umieszczać pliki cookie w Witrynach firmowych oraz witrynach osób trzecich i korzystać z nich, aby zbierać informacje o aktywności użytkownika w celu dostarczenia mu reklam opartych na jego zainteresowaniach.
 • Niektóre wyszukiwarki internetowe mogą transmitować sygnały „nieśledzenia” do witryn, z którymi komunikuje się wyszukiwarka. Od dnia wejścia w życie niniejszej Polityki prywatności nie ustalono jeszcze standardu branżowego dotyczącego sposobu reagowania na takie sygnały. W związku z tym obecnie Spółka nie reaguje na nie. Użytkownik może wyłączyć reklamodawców korzystających z jego historii przeglądania w celu dostarczania internetowych reklam behawioralnych, odwiedzając adchoices.

 

Podmioty stowarzyszone, kontrahenci i dostawcy

Firma ma powiązania z dostawcami, autoryzowanymi dystrybutorami/partnerami biznesowymi i spółkami zależnymi, które pomagają jej w prowadzeniu działalności gospodarczej i dla których konieczne może być uzyskanie dostępu do Danych osobowych podczas świadczenia usług na rzecz Firmy. Firma nie upoważnia tych stron do korzystania z Danych osobowych użytkownika w żadnym celu, który nie wiąże się z Firmą i prowadzeniem działalności przez podmioty powiązane ani nie udostępnia Danych osobowych z krajów, w przypadku, których potrzebna jest na to zgoda, chyba, że zgodę taką uzyskano wcześniej, przed udostępnieniem danych powiązanym podmiotom stowarzyszonym. Wymaga się od nich, aby postępowały z Danymi osobowymi zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

 

Witryny partnerskie

W celu zapewnienia użytkownikowi treści lub usług Firma może współpracować z innymi firmami na zasadzie spółki lub „partnerstwa”. W witrynie partnerskiej można zobaczyć na ekranie zarówno logo Firmy, jak i logo partnera. Należy zapoznać się z poszczególnymi politykami prywatności partnerów Firmy, ponieważ mogą się one różnić od polityki Firmy. Zapoznanie się z tymi politykami pomoże w podjęciu świadomej decyzji na temat ewentualnego przekazania informacji w danej witrynie.

 

Raporty o produkcie

Jeśli użytkownik kontaktuje się z Firmą w celu podzielenia się doświadczeniami dotyczącymi korzystania z jednego z produktów Firmy, Firma może wykorzystać dostarczone przez niego informacje w raportach przekazywanych wyznaczonym agencjom nadzoru, zgodnie z przepisami prawa.

 

Prawa i obowiązki

W pewnych ograniczonych okolicznościach Firma może być zmuszona do udostępnienia Danych osobowych użytkownika w celu wypełnienia zobowiązania lub żądania prawnego, na przykład wypełnienia obowiązku przekazania organowi regulacyjnemu raportu na temat bezpieczeństwa produktów Firmy, lub w związku ze sprzedażą czy przeniesieniem jednej z linii produktów lub jednego z oddziałów Firmy obejmujących usługi świadczone za pośrednictwem jednej lub więcej Witryn firmowych. W takich przypadkach Firmy podejmie środki mające na celu ochronę Danych osobowych użytkownika w najpełniejszym możliwie zakresie. Firma zastrzega też sobie prawo do korzystania z Danych osobowych w celu prowadzenia dochodzenia i ścigania użytkowników, którzy naruszają zasady Firmy lub angażują się w zachowanie niezgodne z prawem lub szkodliwe dla innych bądź też ich własności.

 

Zmiana w organizacji

Jeśli Firma podejmie decyzję w sprawie reorganizacji lub zbycia swojej działalności poprzez sprzedaż, fuzję lub przejęcie, może udostępniać Dane osobowe użytkownika obecnym lub przyszłym nabywcom. Wymagamy, aby obecni lub przyszli nabywcy traktowali Dane osobowe w sposób zgodny z niniejszą Polityką.

 

Ochrona prywatności dzieci

Firma nie zbiera świadomie ani nie korzysta z Danych osobowych pobranych w Witrynach firmowych bezpośrednio od osób niepełnoletnich. Firma świadomie nie pozwala dzieciom zamawiać jej produktów, komunikować się z nią ani korzystać z jej usług online. Jeśli rodzic odkryje, że dziecko przekazało Firmie informacje, powinien skontaktować się z nią, korzystając z jednej z metod określonych poniżej, a Firma zajmie się tą sprawą przy współpracy z rodzicem.

 

Decyzje w sprawie prywatności

Użytkownik ma prawo do przeglądania i uzyskiwania kopii przechowywanych przez nas Danych osobowych użytkownika. Może również zwrócić się z prośbą o poprawienie swoich Danych osobowych, jeśli są niedokładne lub niekompletne. Użytkownik ma prawo otrzymywać przekazywane nam dane w formie przeznaczonej do odczytu i przesyłać dane innemu administratorowi. Użytkownik może również zażądać usunięcia swoich Danych osobowych czy ograniczenia ich przetwarzania lub nie wyrazić zgody na przetwarzanie swoich Danych osobowych. Aby uzyskać dostęp do swoich Danych osobowych, zgłosić obawę, złożyć skargę lub wniosek dotyczący korekty danych lub zrezygnować z określonych programów, należy skontaktować się z Firmą, korzystając z danych kontaktowych Firmy, z której korzysta użytkownik, lub pisząc wiadomość e-mail na adres: kormed@o2.pl. Użytkownik może również wysłać list na następujący adres:

Kormed Piotr Korjat

Brzeska 12

49-318 Skarbimierz

 

Lokalny organ ds. ochrony danych użytkownika odpowiada za zapewnienie, że przepisy dotyczące ochrony prywatności są przestrzegane w odpowiednich krajach. Aby uzyskać więcej informacji na temat praw dotyczących ochrony prywatności, otrzymać bezpośrednią pomoc w rozwiązaniu problemu lub złożyć reklamację, należy skontaktować się z lokalnym organem ds. ochrony danych.

 

Podczas każdego kontaktu z Firmą należy podać swój adres e-mail, adres witryny internetowej, aplikację mobilną i/lub określony produkt Firmy, w związku, z którym podano Dane osobowe, a także szczegółowe wyjaśnienie zgłaszanej prośby. Aby usunąć, zmienić lub skorygować Dane osobowe, kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, w temacie wiadomości należy umieścić frazę „Wniosek o usunięcie” lub „Wniosek o zmianę/korektę”. Firma rozpatrzy wszystkie rozsądne wnioski w odpowiednim terminie i może potrzebować dalszego potwierdzenia tożsamości użytkownika w celu przetworzenia określonych wniosków.

 

Bezpieczeństwo danych

Spółka przeprowadza odpowiednie kontrole techniczne, administracyjne i fizyczne w celu zabezpieczenia wszelkich Danych osobowych zbieranych przez Witryny firmowe. Zawsze jednak istnieje ryzyko, że nieupoważniona osoba trzecia przechwyci transmisję internetową lub, że ktoś znajdzie sposób na zakłócenie systemów bezpieczeństwa Firmy. Firma usilnie zachęca użytkowników do zachowania ostrożności podczas przekazywania Danych osobowych, a zwłaszcza danych finansowych, za pośrednictwem Internetu. Firma nie może zagwarantować, że nieupoważnione osoby trzecie nie uzyskają dostępu do Danych osobowych użytkowników; dlatego należy wziąć pod uwagę zarówno korzyści, jak i ryzyko związane z przekazywaniem Danych osobowych przez Witryny firmowe.

 

Witryny osoby trzeciej i wtyczki mediów społecznościowych

Polityka prywatności nie dotyczy Witryn Firmy, które nie odsyłają do niniejszej Polityki prywatności lub witryn osób trzecich, do których mogą odsyłać linki znajdujące się w Witrynach firmowych. Witryny firmowe mogą korzystać z wtyczek mediów społecznościowych (np. przycisku „Lubię to” Facebooka, przycisku „Udostępnij” Twittera), aby umożliwić użytkownikowi szybkie podzielenie się informacjami z innymi. Kiedy użytkownik odwiedza Witryny firmowe, operator wtyczki społecznościowej może umieścić na jego komputerze lub innym urządzeniu elektronicznym plik cookie, który umożliwi mu rozpoznanie osób, które wcześniej odwiedzały już Witrynę Firmy. Jeśli użytkownik jest zalogowany na stronie mediów społecznościowych (np. Facebooku, Twitterze) podczas przeglądania Witryny firmowej, wtyczka mediów społecznościowych umożliwia witrynie mediów społecznościowych otrzymanie informacji, że użytkownik odwiedził Witrynę firmową. Wtyczka mediów społecznościowych pozwala też witrynie mediów społecznościowych na udostępnianie innym użytkownikom witryny mediów społecznościowych informacji o czynnościach dokonanych w Witrynie firmowej. Te ustawienia dotyczące udostępniania zarządzane są przez witrynę mediów społecznościowych i podlegają jej polityce prywatności.

 

Globalny dostęp do Witryn Firmy

Niniejsza witryna należy do Firmy z siedzibą w Polsce i jest przez nią obsługiwana, ale informacje dostarczane przez użytkownika będą dostępne dla podmiotów zależnych, kontrahentów i dostawców Firmy w innych krajach, zgodnie z niniejszą polityką. Poza tym, jeśli użytkownik odwiedza niniejszą witrynę z innego kraju, w wyniku jego komunikacji ze Firmą dojdzie do przepływu informacji przez granice międzynarodowe. Poziom ochrony prawnej Danych osobowych nie jest taki sam we wszystkich krajach; Firma zastosuje jednak środki zabezpieczające określone w niniejszej Polityce prywatności, starając się zapewnić bezpieczeństwo informacji. Korzystając z witryny Firmy, użytkownik rozumie, iż jego Dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane w Polsce i w jakimkolwiek kraju, do którego Firma może przekazywać dane podczas prowadzenia swojej działalności.

  

Zmiany w naszej Polityce prywatności

Firma będzie korzystać z Danych osobowych wyłącznie w sposób określony w niniejszej Polityce prywatności, kiedy informacje zostaną pobrane od użytkownika lub w sposób zgodny z przekazanym przez niego upoważnieniem. Firma zastrzega sobie jednak prawo, z zastrzeżeniem obowiązujących wymagań dotyczących zgody, do zmiany warunków niniejszej Polityki prywatności w dowolnym czasie. Wszelkie zmiany niniejszej Polityki prywatności zostaną wyświetlone na niniejszej stronie, wraz z datą ich wejścia w życie. Firma zachęca do regularnego przeglądania Polityki prywatności pod kątem ewentualnych zmian. Wszelkie Dane osobowe zebrane podczas dalszego korzystania z Witryn firmowych będą przetwarzane zgodnie z bieżącą Polityką prywatności.

 

 

 

Kontakt

Kormed
ul. Jaśminowa 1
49-318 Skarbimierz Osiedle
tel. 77-402-86-73

piotr@kormed.pl

Zapisz się do Newslettera

O firmie

Krótki opis firmy kormed

Serwis

Firma KORMED to w pełni profesjonalny serwis urządzeń i sprzętu stomatologicznego

Oferujemy swoje usługi w zakresie napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych, montażu i demontażu unitów stomatologicznych, konserwacji oraz przeglądów technicznych.Znaki towarowe firm Kavo, Durr Dental, Melag są zastrzeżonymi znakami tych firm. © 2018 Kormed. Projekt i wykonanie strony WWW A.I.FIA